Tag Archives: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ประเภทราชวรำไพหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งอุทิศพระราชกุศลตอบสนองแด่กรมพระยาพระเทวดาศรีนทรามาตย์ พระบรมราชแม่พันปีหลวง | ด้านในมีการวางแผนผังอย่างเป็นระเบียบ กล่าวอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีสถานศึกษาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่กึ่งกลาง รวมทั้งสุสานอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาธรรมที่เปรียบเหมือนชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก วัยกลางคน แล้วก็จบลงที่ความตาย)อุโบสถขนาดใหญ่ ผนังด้านนอกเขียนลายรดน้ำ ผนังข้างในทาชาดเขียนลายทองคำรูปเทพยดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายมาศรูปเทวดา พร้อมสลักรูปเหรียญตรา 5 เครือญาติ | พระนิรันยี่ห้อย พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เมรุหลวงหน้าพลับพลาที่ประทับเหรียญตรา รวมทั้งสุสานหลวง (เมรุมาศสำหรับพระราชวงศ์ ซึ่งมิได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวง)

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์