Tag Archives: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดแห่งความคุ้มค่า นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความระลึกถึงรูปแบบใหม่ที่ หรีดในวัด ภูมิใจพรีเซนเทชั่น เป็นการออกแบบโดยการนำสิ่งของอย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้พื้นฐานในชีวิตทุกคนมาดัดแปลงและปรับปรุงให้กำเนิดประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน อีกทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากการใช้พวงหรีดที่สลายตัวยาก และด้านคุณภาพชีวิต เพราะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด คนที่ขาดแคลน หรือคนที่ต้องการต่อได้ด้วยเหมือนกัน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อนของพวกเรา มีให้ทุกคนเลือกถึง 8 แบบอย่าง แต่ละแบบถูกประดับโดยการใช้ช้อนกลางสแตนเลสอย่างดี จำนวน 40 คัน งาม นำสมัย เป็นตัวแทนแสดงความระลึกถึงผู้ตายได้อย่างสมเกียรติทีเดียว

พวงหรีดช้อน